SÁNG TẠO

HỘI NHẬP

HIỆU QUẢ

Khoa Kinh Doanh

Địa chỉ:  Phòng 210, Nhà A Khu Công nghệ phần mềm Đại Học Quốc Gia.
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại:   (028) 3600 6678 - (083) 854 9090.
Website:   www.sb.iou.edu.vn - E-mail:   sb@iou.edu.vn.